วาดภาพดอกไม้ด้วยสีน้ำ

เรียนได้ทุกช่วงวัย ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

  • 3 ชั่วโมง
  • 450 บาทไทย
  • ถนน รัตนโกสินทร์

คำบรรยายบริการ

เรียนรู้วิธีการวาดดอกไม้และเทคนิคการลงสีน้ำ ผ่านการสอนด้วยวิธีการสาธิตค่อยๆวาดตามขั้นตอน

รอบบริการที่จะเกิดขึ้น

ข้อมูลการติดต่อ

  • Art Jump ถนน รัตนโกสินทร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

    0819614638

    ArtJump.studio@gmail.com