top of page
คอร์สติว

คอร์สติว

DSC02550_edited.jpg

Drawing1

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

คอร์สติว Drawing1 (โครงสร้างพื้นฐาน)

-ฝึกวาดเส้นพื้นฐานในลักษณะทิศทางต่างๆ

-การวาดโครงสร้างพื้นฐาน(รูปร่างรูปทรงเรขาคณิต)

-ฝึกลงค่าน้ำหนักตามทิศทางแสงและเงา 

-สร้างสรรค์ผลงาน 6 ชิ้น

-ตัวอย่างรูปแบบงาน การวาดเส้นโครงสร้างวัตถุพื้นฐาน(เรขาคณิต), การวาดวัตถุตามหลักทัศนียภาพ, กางลงค่าน้ำหนักวัตถุให้เกิดปริมาตรเข้มอ่อนตามหลักการวาดแสงและเงา เป็นต้น

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

-18 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงภายใน2 เดือน

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

เพียงคอร์สละ:

 4500.-/คอร์สเรียนรวม

 5800.-/คอร์สเรียนส่วนตัว

129299721_1748763635293080_4015316631942

Drawing2

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

คอร์สติว Drawing2 (หุ่นนิ่ง)

-ฝึกการวาดภาพโครงสร้างวัตถุ

-การลงค่าน้ำหนักของวัตถุสร้างปริมตรวัตถุตามลักษณะพื้นผิววัตถุ ผิวด้าน ผิวมันวาว ผิวขรุขระ และวัตถุผิวโปร่งใส

-เรียนหลักการจัดองค์ประกอบภาพในการวาดภาพหุ่นนิ่ง

-สร้างสรรค์ผลงาน 6 ชิ้น

-ตัวอย่างรูปแบบงาน  วาดเอ็กเรย์โครงสร้างวัตถุ, วาดหุ่นนิ่งแยกส่วน/รวมกลุ่มวัตถุซ้อนกัน, ดรออิ้งหุ่นนิ่งบนกระดาษขาว, ดรออิ้งหุ่นนิ่งบนกระดาษดำ, ดรออิ้งหุ่นนิ่งบนกระดาษเทา เป็นต้น

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

-18 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงภายใน2 เดือน

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

เพียงคอร์สละ

 4500.-/คอร์สเรียนรวม

 5800.-/คอร์สเรียนส่วนตัว

S__23281668_edited.jpg

Drawing3

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

คอร์สติว Drawing3 (ภาพคน)

-ฝึกวาดโครงสร้างสัดส่วนคน  วาดแยกองค์ประกอบย่อยส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ตา, หู, จมูก, ปาก, คิ้ว, ผม, หนวด, มือ, เท้า เป็นต้น

-วาดโครงสร้างสัดส่วนใบหน้า, สัดส่วนคนครึ่งตัว, สัดส่วนคนเต็มตัว

-สร้างสรรค์ผลงาน 6 ชิ้น

-ตัวอย่างรูปแบบงาน การวาดภาพคนครึ่งตัว, การวาดคนเต็มตัว, วาดภาพคนหน้าตรง, วาดภาพคนมุมเฉียง, วาดภาพคนในอริยาบทต่างๆ เป็นต้น

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

-18 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงภายใน2 เดือน

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

เพียงคอร์สละ

 4500.-/คอร์สเรียนรวม

 5800.-/คอร์สเรียนส่วนตัว

สะพานลอย

องค์ประกอบศิลป์1

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

คอร์สติวองค์ประกอบศิลป์

-ทัศนธาตุในงานศิลปะ

-หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

-สร้างสรรค์ผลงาน 6 ชิ้น

-ตัวอย่างรูปแบบงาน การจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้รูปร่างรูปทรงเรขาคณิต, การจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้รูปร่างรูปทรงอินทรีย์, การจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้รูปร่างรูปทรงอิสระ, การจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้รูปร่างรูปทรงตามหัวข้อที่กำหนด  เป็นต้น

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

-18 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงภายใน2 เดือน

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

เพียงคอร์สละ:

 4500.-/คอร์สเรียนรวม

 5800.-/คอร์สเรียนส่วนตัว

สตูดิโอออกแบบแฟชั่น

ออกแบบ/แฟชั่น

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

คอร์สติวออกแบบ/แฟชั่น

-ฝึกวาดโครงสร้างสัดส่วนคนในงานแฟชั่น

-หลักการออกแบบ

-การหาแรงบันดาจใจในงานออกแบบ/แฟชั่น

-แนวความคิดในงานออกแบบ/แฟชั่น

-สร้างสรรค์ผลงาน 6 ชิ้น

-ตัวอย่างรูปแบบงาน  การวาดโครงสร้างคนในงานออกแบบแฟชั่น, โปรเจคงานออกแบบโดยมีธีมและแนวความคิดในงานออกแบบ เป็นต้น

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

-18 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงภายใน2 เดือน

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

เพียงคอร์สละ

 4500.-/คอร์สเรียนรวม

 5800.-/คอร์สเรียนส่วนตัว

2.jpg

PAT6 (ทัศนศิลป์)

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

คอร์สติว PAT6 (ทัศนศิลป์)

-องค์ประกอบของศิลปะ

-ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก

-ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก

-ศิลปินและผลงานที่เด่น

-ทดสอบสอบจากข้อสอบจริง

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

-18 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงภายใน2 เดือน

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

เพียงคอร์สละ

 4500.-/คอร์สเรียนรวม

 5800.-/คอร์สเรียนส่วนตัว

bottom of page