top of page
คอร์สเรียนทั่วไป

คอร์สเรียนทั่วไป

69255614_2590308980999653_22462057519261

คอร์สสีน้ำ

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

-เรียนวาดสีน้ำพื้นฐาน

-เทคนิคในงานสีน้ำ

-สร้างสรรค์ผลงาน 4-6 ชิ้น

-12ชม., 18ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงเรียนได้ภายใน 1 ปี

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

  *เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินตามคอร์สเรียน

คอร์ส 12ชม. เพียงคอร์สละ

 3500.-/คลาสเรียนรวม

 4500.-/คลาสเรียนส่วนตัว

คอร์ส 18ชม. เพียงคอร์สละ

 4800.-/คลาสเรียนรวม

 5800.-/คลาสเรียนส่วนตัว

S__17383478.jpg

คอร์สสีน้ำมัน

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

-เรียนวาดสีน้ำมันพื้นฐาน

-เทคนิคในงานสีน้ำมัน

-สร้างสรรค์ผลงาน 4-6 ชิ้น

-12ชม., 18 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงเรียนได้ภายใน 1 ปี

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

  *เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินตามคอร์สเรียน

คอร์ส 12ชม. เพียงคอร์สละ

 3500.-/คลาสเรียนรวม

 4500.-/คลาสเรียนส่วนตัว

คอร์ส 18ชม. เพียงคอร์สละ

 4800.-/คลาสเรียนรวม

 5800.-/คลาสเรียนส่วนตัว

S__17383470.jpg

คอร์สสีอะคริลิค

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว/เรียนที่บ้าน/เรียนออนไลน์

-เรียนวาดสีอะคริลิคพื้นฐาน

-เทคนิคในงานสีอะคริลิค

-สร้างสรรค์ผลงาน 4-6 ชิ้น

-12ชม., 18 ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงเรียนได้ภายใน 1 ปี

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

  *เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินตามคอร์สเรียน

คอร์ส 12ชม. เพียงคอร์สละ

 3500.-/คลาสเรียนรวม

 4500.-/คลาสเรียนส่วนตัว

คอร์ส 18ชม.เพียงคอร์สละ

 4800.-/คลาสเรียนรวม

 5800.-/คลาสเรียนส่วนตัว

S__17383436.jpg

คอร์สวาดภาพทิวทัศน์

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว

-เรียนวาดภาพทิวทัศน์โดยสามารถเลือก    ใช้เทคนิคสีตามที่ต้องการ เช่น สีน้ำ สี      อะคริลิค สีน้ำมัน ดรออิ้ง ฯลฯ

-เทคนิคในงานวาดทิวทัศน์

-วาดภาพทิวทัศน์บก, ทิวทัศน์ทะเล, ทิวทัศน์สิ่งก่อสร้าง

-สร้างสรรค์ผลงาน 3-6 ชิ้น

-12ชม., 18ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงเรียนได้ภายใน 1 ปี

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

  *เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินตามคอร์สเรียน

คอร์ส 12ชม. เพียงคอร์สละ

 3500.-/คลาสเรียนรวม

 4500.-/คลาสเรียนส่วนตัว

คอร์ส 18ชม. เพียงคอร์สละ

 4800.-/คลาสเรียนรวม

 5800.-/คลาสเรียนส่วนตัว

S__21012535.jpg

คอร์สวาดภาพสัตว์

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว

-เรียนวาดภาพสัตว์โดยสามารถเลือก    ใช้เทคนิคสีตามที่ต้องการ เช่น สีน้ำ สี      อะคริลิค สีน้ำมัน ดรออิ้ง ฯลฯ

-เทคนิคในงานวาดภาพสัตว์ต่างๆ

-วาดภาพสัตว์บก, สัตว์น้ำ, สัตว์ปีก, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

-สร้างสรรค์ผลงาน 3-6 ชิ้น

-12ชม., 18ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงเรียนได้ภายใน 1 ปี

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

  *เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินตามคอร์สเรียน

คอร์ส 12ชม. เพียงคอร์สละ

 3500.-/คลาสเรียนรวม

 4500.-/คลาสเรียนส่วนตัว

คอร์ส 18ชม. เพียงคอร์สละ

 4800.-/คลาสเรียนรวม

 5800.-/คลาสเรียนส่วนตัว

S__17383430.jpg

คอร์สวาดภาพคน

เรียนกลุ่ม/เรียนส่วนตัว

-เรียนวาดภาพคนโดยสามารถเลือก    ใช้เทคนิคสีตามที่ต้องการ เช่น สีน้ำ สี      อะคริลิค สีน้ำมัน ดรออิ้ง ฯลฯ

-เทคนิคการวาดและโครงสร้างในการวาดภาพคน

-วาดภาพคนครึ่งตัว, วาดภาพคนเต็มตัว

-สร้างสรรค์ผลงาน 3-6 ชิ้น

-12ชม., 18ชม./คอร์ส

-เก็บชั่วโมงเรียนได้ภายใน 1 ปี

-มีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้

-มีใบประกาศนียบัตรหลังจบคอร์ส

  *เมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินตามคอร์สเรียน

คอร์ส 12ชม. เพียงคอร์สละ

 3500.-/คลาสเรียนรวม

 4500.-/คลาสเรียนส่วนตัว

คอร์ส 18ชม. เพียงคอร์สละ

 4800.-/คลาสเรียนรวม

 5800.-/คลาสเรียนส่วนตัว

bottom of page