top of page

01

คอร์สเรียนทั่วไป

-คอร์สสีน้ำ

-คอร์สสีน้ำมัน

-คอร์สสีอะครีลิค

-คอร์สวาดภาพทิวทัศน์

-คอร์สวาดภาพสัตว์

-คอร์สวาดภาพคน

-คอร์สวาดสีไม้

-คอร์สวาดสีกวอช

-คอร์สวาดเขียนดรออิ้ง

02

คอร์สเรียนสำหรับเด็ก

-Art for kids 1 เน้นจุดและเส้นพื้นฐาน
-Art for kids 2 เน้นเส้นและรูปร่างพื้นฐาน
-Art for kids 3 เน้นวาดรูปร่างคน สัตว์ สิ่งของพื้นฐาน
-Art for kids 4 น้ำหนักแสงเงาพื้นฐาน(ขาวดำ)และรูปทรง(ขาวดำ)พื้นฐาน
-Art for kids 5 สีและค่าน้ำหนักพื้นฐาน(ระดับ1)
-Art for kids 6 สีและค่าน้ำหนัก(ระดับ2)
-ศิลปะสร้างสรรค์ (เน้นทำกิจกรรมศิลปะ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และสมาธิ)

-คอร์สวาดการ์ตูนพื้นฐานสำหรับเด็ก(เรียนวาดในกระดาษ)

-คอร์สเรียนดิจิตอลอาร์ทพื้นฐานสำหรับเด็ก

-คอร์สเรียนดิจิตอลอาร์ท (ฟิกเซลอาร์ท)

03

คอร์สติว

-คอร์สติว Drawing1 (โครงสร้างพื้นฐาน)

-คอร์สติว Drawing2 (หุ่นนิ่ง)

-คอร์สติว Drawing3 (ภาพคน)

-คอร์สติว องค์ประกอบศิลป์ 

-คอร์สติว PAT6

แองเคอ 2
แองเคอ 1

เรียนรายชั่วโมง

เลือกเรียนรายครั้ง/รายชั่วโมง 

สามารถกำหนดจำนวนชั่วโมง วัน เวลาเรียนได้ด้วยตัวเอง

04

05

Home study

เรียนศิลปะได้ที่บ้าน

โดยมีคุณครูเข้าไปสอนให้ถึงที่บ้านโดยคุณไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาเรียน

06

online

เรียนศิลปะออนไลน์ผ่านวีดิโอที่คุณจะเรียนที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้โดยมีทีมคุณครูมืออาชีพพร้อมสอนให้ตลอด

07

workshop

เรียนด้วยรูปแบบกิจกรรม Workshop เป็นการเรียนรายครั้งครั้งละ 2 ชั่วโมง

โดยรูปแบบกิจกรรมจะเปลี่ยนไปทุกๆสัปดาห์

แองเคอ 3
แองเคอ 4
bottom of page