top of page
เปียกน้ำพุ

ART JUMP

Art Jump เราสอนพิเศษศิลปะ สอนวาดภาพ ติววาดให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย

แม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ 

เรามีคอร์สให้เลือกลงเรียนหลายหลาย

หรือผู้เรียนสามารถออกแบบคอร์สส่วนตัวเองได้โดยเรามีครูคอยให้คำปรึกษา

เราเน้นการเรียนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

เพราะเราเชื่อว่าด้วยความหลากหลายของบุคคลย่อมต้องการวิธีการเรียนและรูปแบบการเรียนที่ต่างกัน

เราจึงสร้างธีมคุณครูคุณภาพที่จะสามารถสอนและเข้าถึงตามความต้องการรายบุคคลของผู้เรียนได้

Art Jump เรามุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาก้าวกระโดดทั้งในด้านทักษะ จินตนาการ และสมาธิ

ที่ผู้เรียนจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เอง มองเห็นคุณค่าในศิลปะ และคุณค่าในด้านจิตใจ

bottom of page