เรียนรายชั่วโมง

รูปแบบการเรียนแบบรายครั้งรายชั่วโมงที่ผู้เรียนสามารถกำหนดจำนวนชั่วโมงเรียนได้ด้วยตัวเอง โดยทางเรามีการคิดค่าเรียนรายชั่วโมงได้ดังนี้
 

เรียนตัวต่อตัว

    -เรียนแค่1ชม. ชั่วโมงละ300.-
    -เรียน2ชม.ขึ้นไป ชั่วโมงละ250.-

เรียนเป็นกลุ่ม
    -เรียน2คนขึ้นไป เรียนแค่1ชั่วโมงละ 200.-/คน/ชั่วโมง
    -เรียน2คนขึ้นไป เรียน2ชั่วโมงขึ้นไปชั่วโมงละ 150.-/คน/ชั่วโมง
    -เรียนเหมาชั่วโมง 1000.-/ชั่วโมง(ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียน)


***รวมค่าวัสดุอุปกรณ์แล้ว

สมัครเรียน