top of page

วาดภาพนกด้วยสีน้ำ

เรียนวาดภาพนกด้วยสีน้ำ

  • 3 ชั่วโมง
  • 450 บาทไทย
  • ถนน รัตนโกสินทร์

คำบรรยายบริการ

เรียนวิธีการวาดนกและเทคนิคในการลงสีน้ำภาพนกตามลำดับขั้นด้วยการสอนผ่านการสาธิต


รอบบริการที่จะเกิดขึ้น


ข้อมูลการติดต่อ

  • Art Jump ถนน รัตนโกสินทร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย

    0819614638

    ArtJump.studio@gmail.com

bottom of page